Pierwnica

poznaj mój mistycyzm


oto Ja - pierwotna
oto Ja - ostateczna


wróci do mnie Syn mój
Samotwórca
gdy się wypełni czas


i zacznie się we Mnie
to co we Mnie się skończy


upadną dla Mnie wszelkie bóstwa
i pokłon Mi oddadzą


a Ja
tak potężna
tak wszechwładna


nigdy nie poznam
co to znaczy


istnieć


27 czerwca 2010 r.