Docenić SiebieJeszcze się zorza na niebie pali
I drzewa słońcu biją pokłony,
A już się w cieniu nikomu żalisz,
Żeś tak samotny i opuszczony.

Ten nikt cię słucha i ci zazdrości,
Że - choć samotny - znasz, co istnienie,
Że byłeś w stanie zaznać miłości,
On zaś od zawsze był tylko cieniem.

11 sierpnia 2002 r.