Daremność
Mogę być Tobie tylko przyjacielem.
Iść mogę wszędzie, gdzie mnie zaprowadzisz,
Ale się niczym z Tobą nie podzielę
I nic zupełnie na to nie poradzisz.

Mogę Cię słuchać całe długie wieki,
Zatapiać z Tobą w nastroju jesieni,
Lecz zawsze będę odległy, daleki.
Nic już doprawdy tego nie odmieni.

Świat Ci miłości przecież nie poskąpi
W całym swym pięknie, w swoim boskim dziele,
Lecz z mojej strony tego nie dostąpisz.
Ja być Ci mogę tylko przyjacielem.

A gdy zażądasz przypadkiem ode mnie,
Bym poszedł z Tobą w długą życia drogę,
Wnet Ci odpowiem, że prosisz daremnie.
Ja przyjacielem tylko być Ci mogę.

10 grudnia 2002 r.