Ogród Mistyczny

Ciemno w ogrodzie...
W zaroślach lęk mieszka.
Wiatr mrokiem grozy
Poprzewracał płoty.


Cicho w ogrodzie...
Tylko jakieś cienie
Czasów zamierzchłych
Żyją wśród pustoty.


Zimno w ogrodzie...
Słońce się przelękło
Śmierci zionącej
Spośród traw wysokich.


Smutno w ogrodzie...
Uschły wszystkie drzewa.
Gdzieś płacz się poniósł
Pod ciemne obłoki.


Mokro w ogrodzie...
Deszcz spadł niespodzianie.
Razem z nim jeszcze
Większy smutek przybył...


I tłuką teraz
W drzwi na pół otwarte,
I dzwonią razem
W starych okien szyby.

A w domu pustka...

Czerń się w kątach czai.
Nicość się wala
Po brudnej podłodze.

W ogrodzie droga
Idąca w zaświaty...-
Martwe się mary
Snują po tej drodze.

24 stycznia 2003 roku.