* * *

Łado!


Wśród kamiennych ostańców
Każde słowo rzucone na wiatr
Zdaje się być solarną modlitwą
Prośbą o nieśmiertelność


W odwiecznej zieleni lasu
Czas traci na znaczeniu
Granice się zacierają
Myśli zlewają się w jedno


Dokoła jest tylko
Bóstwo
Wszechpotęga
Grom


12 maja 2010